Projekt ”APS (Advance Planning and Scheduling) rešitve za Evropski trg” je prejel sofinanciranje Evropske unije

Cilj naložbe je digitalizacija prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

To bomo izvedli skozi: optimizacijo spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih
prodajnih kanalov, namenjeno tuji javnosti ter izdelavo predstavitvenih e-katalogov v treh tujih jezikih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Finančna podpora: 8.000,00 EUR.
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

www.eu-skladi.si